Mâm Cúng Động Thổ Xây Dựng Công Trình

Lễ cúng động thổ để thông báo và xin phép với thổ địa và các quan thần linh. Để chúng ta xây dựng trên mảnh đất này. Mong thổ địa và các quan thần linh phù hộ. Công việc xây dựng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, không gặp các vấn đề khó khăn

Don`t copy ! Content is protected by DMCA