Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề Thợ Hồ

Mâm cúng giỗ tổ nghề thợ hồ, mâm cúng tổ nghề xây dựng, tổ nghề là một hay nhiều người có công lớn đối với các việc sáng lập và truyền bá một nghề nào đó, những người đi trước này được các thế hệ con cháu đi sau tôn thờ và gọi là tổ nghề mỗi nghề đều có tổ nghề và được những người theo nghề thờ cúng. Liên hệ Đồ Cúng Việt Nam cung cấp mâm cúng tổ nghề nhé!

Don`t copy ! Content is protected by DMCA